Вицепрезидент, ROMBET

ДАН ИЛИОВИЧИ, Президент, Национална комисия по хазарта

Дан Илиовичи е с богат опит в хазартната индустрия бивш Президент на Националната комисия по хазарта в Румъния, Дан Иловичи е личност допринесла най-много за професионализирането на индустрията.

През годините участва в трансформацията на румънския пазар в консолидирана и прозрачна индустрия, със силен акцент върху отговорността за хазарта и защитата на играчите.