Офис

ул. Кукуш 7,
1345 София, България
Phone: +359 2 8129 333
Fax: +359 2 8129 479
Email: info@eegamingsummit.com
www.eegamingsummit.com

 

Лица за контакт:

Мария Кръстева

Мениджър Конференция

 

Phone:+359 2 812 9333; +359 887 798 499

Email: maria@eegamingsummit.com

 

Милена Цанкарска

Ръководител проект;

Мениджър Маркетинг и продажби

Phone:+359 2 812 9474; +359 882 410 676

Email: milena@balkangamingexpo.com

 

Наталия Баевска

Финансов мениджър

 

Phone:+359 2 812 9438; +359 885 668 687

Email: baevska@balkangamingexpo.com

 

Христиана Петкова

Маркетинг и ПР Координатор

 

Phone: +359 2 812 9482; +359 884 736 106

Email: hristiana@balkangamingexpo.com

 

Антоанета Тончева

Маркетинг координатор

Phone: +359 2 812 93 59; +359 889 90 17 07

Fax: +359 28129479

Email: a.toncheva@eegamingsummit.com

 

Глория Тамашова

PR Специалист 

Phone: +359 2 812 9 333

Fax: +359 28129479

Email: g.tamashova@eegamingsummit.com